บริษัท กัณฐกะ ปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท กัณฐกะ ปิโตรเลียม จำกัด
บริษัทการขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0255561001904
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายน้ำเชื้อเพลิง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 397 หมู่ที่ 2 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท กัณฐกะ ปิโตรเลียม จำกัด