บริษัท กึกก้อง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต (2019) จำกัด

บริษัท กึกก้อง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต (2019) จำกัด
บริษัทการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0405561004219
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 111/27 หมู่ที่ 23 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท กึกก้อง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต (2019) จำกัด