บริษัท ก้าวไกล พาราวู้ด แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท ก้าวไกล พาราวู้ด แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัทการขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0845561010673
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการซื้อ-ขาย และแปรรูปไม้ยางพารา รวมถึงเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงชีวมวล
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 105/1 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ก้าวไกล พาราวู้ด แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด