บริษัท คิดส์แอนด์ทอยส์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท คิดส์แอนด์ทอยส์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทการขายส่งเกมและของเล่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215561008500
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเกมและของเล่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อพัฒนาการเด็ก สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเล่นภาคสนาม
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/31 หมู่ที่ 4 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท คิดส์แอนด์ทอยส์ เทรดดิ้ง จำกัด