บริษัท จักราชสหมิตร พิโก จำกัด

บริษัท จักราชสหมิตร พิโก จำกัด
บริษัทการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006255
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ รับซื้อฝากไถ่ถอนซื้อฝาก ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รับจำนอง จำนองเฉพาะส่วน ไถ่ถอน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท จักราชสหมิตร พิโก จำกัด