บริษัท จื้อแฉน อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท จื้อแฉน อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115561026207
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าโรงงานผลิตเม็ดเม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19/26-27,19/38-39 หมู่ที่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท จื้อแฉน อุตสาหกรรม จำกัด