บริษัท ชนาธิป อิมพอร์ท-เอ็กซ์พอร์ท จำกัด

บริษัท ชนาธิป อิมพอร์ท-เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
บริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0345561002225
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิต นำเข้า-ส่งออก จำหน่าย สินค้าอุปโภค-บริโภคทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 252 หมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ชนาธิป อิมพอร์ท-เอ็กซ์พอร์ท จำกัด