บริษัท ซีเอ็นที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท ซีเอ็นที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัทการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006166
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86 หมู่บ้าน มาบมะค่า หมู่ที่ 7 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ซีเอ็นที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด