บริษัท ฐานเพชร นนท์ จำกัด

บริษัท ฐานเพชร นนท์ จำกัด
ประกอบกิจรับจัดทำสถานที่เพื่อใช้ในการค้าขายสินค้าต่างๆ จัดการพื้นที่ให้เช่าขายสินค้าต่างๆและอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135563022349
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ :15 ตุลาคม 2563
ทุนจดทะเบียน :4000000
ประเภทธุรกิจ :ประกอบกิจรับจัดทำสถานที่เพื่อใช้ในการค้าขายสินค้าต่างๆ จัดการพื้นที่ให้เช่าขายสินค้าต่างๆและอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง :99/11 หมู่ที่ 1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ฐานเพชร นนท์ จำกัด