บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทการผลิตจักรยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561194592
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตจักรยานยนต์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย รถจักรยานยนต์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 383/1 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทริลเลี่ยน มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด