บริษัท ทองพนา เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ทองพนา เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125561029303
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจัดซื้อ จัดจำหน่าย อุปกรณ์เกี่ยวงานระบบไฟฟ้า ประปา งานโยธา ก่อสร้าง ฯ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 49/4 หมู่ที่ 1 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทองพนา เทรดดิ้ง จำกัด