บริษัท ทีซี ห้องปฎิบัติการกลาง และสอบเทียบ จำกัด

บริษัท ทีซี ห้องปฎิบัติการกลาง และสอบเทียบ จำกัด
บริษัทการทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0845561010703
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการตรวจ และทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร,เครื่องสำอางค์,ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79/6 หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทีซี ห้องปฎิบัติการกลาง และสอบเทียบ จำกัด