บริษัท ทีสปอร์ตเตอร์99 จำกัด

บริษัท ทีสปอร์ตเตอร์99 จำกัด
บริษัทการขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0805561002301
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายแก้วปั่นผลไม้
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97 หมู่ที่ 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทีสปอร์ตเตอร์99 จำกัด