บริษัท ทีเอ็นพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0525561001049
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้าเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 199 หมู่ที่ 10 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทีเอ็นพี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด