บริษัท ทูพี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

บริษัท ทูพี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561169091
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการ นำเข้าสินค้า อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อิเล็คโทรนิคส์ การศึกษา ขายส่งและขายปลีก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 155/79 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ทูพี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด