บริษัท นายพล อินเตอร์ มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด

บริษัท นายพล อินเตอร์ มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด
บริษัทกิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0705561002957
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการห้องอัดเสียง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87 หมู่ที่ 3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท นายพล อินเตอร์ มิวสิค โปรดักชั่น จำกัด