บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
บริษัทกิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561176136
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 400000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อให้บริการหรือเช่าอุปกรณ์ ภาคพื้นดิน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 222 อาคารคลังสินค้าที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด