บริษัท บางแสนไดร์เวอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท บางแสนไดร์เวอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัทกิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205561036384
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการเรียนการสอนขับขี่ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการสอนขับรถ รับฝึกอบรมการขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนให้ความรู้และเสริมทักษะในการใช้ยานพาหนะ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 199/21 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บางแสนไดร์เวอร์ กรุ๊ป จำกัด