บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทกิจกรรมการสร้างแม่ข่าย

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125561029354
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการสร้างแม่ข่าย มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการสร้างแม่ข่ายและเชื่อมโยงข่ายหรือจัดทำโฮสต์ให้กับเว็บไซ๖์และแฟ้มข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47/505-576 อาคารชุดอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้นที่ 8 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บีบีไอเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด