บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัด

บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัด
บริษัทการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0805561002298
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิต แปรรูปยางพารา รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราทั้งในและต่างประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81 หมู่ที่ 8 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัด