บริษัท พานาเซีย โอเรียนทอล จำกัด

บริษัท พานาเซีย โอเรียนทอล จำกัด
บริษัทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0835561016477
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/119 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พานาเซีย โอเรียนทอล จำกัด