บริษัท พีค มิลิทารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท พีค มิลิทารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทการขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006409
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 311 หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พีค มิลิทารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด