บริษัท พีเอสพี แสงจันทร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

บริษัท พีเอสพี แสงจันทร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัทการขายส่งผักและผลไม้

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135561021728
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งผักและผลไม้ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการซื้อมาขายไปสินค้าประเภทผลไม้ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/32 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พีเอสพี แสงจันทร์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด