บริษัท พีเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท พีเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561170219
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อให้บริการทำการตลาดและเป็นตัวแทน สำหรับบริษัทหรือผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย กระจายสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 405 ถนนสุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พีเอ็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด