บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช (จันทบุรี) จำกัด

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช (จันทบุรี) จำกัด
บริษัทการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205561036694
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 999 หมู่ที่ 5 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช (จันทบุรี) จำกัด