บริษัท พี.เอส.เอ็น.ซัคเซซ จำกัด

บริษัท พี.เอส.เอ็น.ซัคเซซ จำกัด
บริษัทกิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561171266
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับซื้อ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องหนี้
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 153 ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท พี.เอส.เอ็น.ซัคเซซ จำกัด