บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006158
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาด รับจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บุคคลและเอกสารของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและงานภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักร
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 514/30 หมู่ที่ 1 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท รักษาความปลอดภัย บอดี้การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด