บริษัท ริยะจันทร์2561 จำกัด

บริษัท ริยะจันทร์2561 จำกัด
บริษัทการขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0425561000809
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย และรับจ้างขนส่งมันสำปะหลัง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ริยะจันทร์2561 จำกัด