บริษัท ลี แล็บ ไวท์ ครีเอชั่น จำกัด

บริษัท ลี แล็บ ไวท์ ครีเอชั่น จำกัด
บริษัทการขายส่งเครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561170294
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเครื่องสำอาง มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อซื้อ ขาย ค้าส่ง ค้าปลีก ซึ่งสินค้าเครื่องสำอาง สบู่ก้อน สบู่เหลว ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย ผิวหน้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 301/40 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ลี แล็บ ไวท์ ครีเอชั่น จำกัด