บริษัท เกรียง ธุรกิจ จำกัด

บริษัท เกรียง ธุรกิจ จำกัด
ประกอบกิจการรับจ้างติดตามเร่งรัดหนี้สินค้างชำระจากสถาบันการเงิน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0575563003995
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ :28 ธันวาคม 2563
ทุนจดทะเบียน :5000000
ประเภทธุรกิจ :ประกอบกิจการรับจ้างติดตามเร่งรัดหนี้สินค้างชำระจากสถาบันการเงิน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง :189/13,14 หมู่ที่ 17 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เกรียง ธุรกิจ จำกัด