บริษัท เมนทอลแอนด์มายด์ จำกัด

บริษัท เมนทอลแอนด์มายด์ จำกัด
บริษัทการจัดการประชุม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175504
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การจัดการประชุม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับบริการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม โดยจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากในประเทศ และต่างประเทศ มาบรรยายในประเทศ ให้แก่ ทันตแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 456/34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เมนทอลแอนด์มายด์ จำกัด