บริษัท เรืองฤทธิ์ธา การช่าง จำกัด

บริษัท เรืองฤทธิ์ธา การช่าง จำกัด
บริษัทการก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0625561000769
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับเหมาก่อสร้าง ทำถนน สร้างสะพาน ขุดสระขุดคลอง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20 หมู่ที่ 3 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เรืองฤทธิ์ธา การช่าง จำกัด