บริษัท เวอร์โก เจมินี เทรดดิ้งส์ จำกัด

บริษัท เวอร์โก เจมินี เทรดดิ้งส์ จำกัด
บริษัทการขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561170553
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการส่งออก เครื่องมือสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เวอร์โก เจมินี เทรดดิ้งส์ จำกัด