บริษัท เสียงเจริญอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เสียงเจริญอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทการผลิตแป้งข้าวโพด

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006344
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตแป้งข้าวโพด มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการแปรรูปข้าวโพดหรือธัญพืชอื่น ๆ โดยการบด หรือวิธีการต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 17 หมู่ที่ 17 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เสียงเจริญอุตสาหกรรม จำกัด