บริษัท เอกกฤต เซอร์วิช จำกัด

บริษัท เอกกฤต เซอร์วิช จำกัด
บริษัทการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175849
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อให้บริการซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้งและแก้ไขอุปกรณ์ ระบบจัดลำดับการของตั๋วทุกชนิด ระบบบัตรคิว
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 แยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอกกฤต เซอร์วิช จำกัด