บริษัท เอกภัทรสินทรัพย์ พิโก จำกัด

บริษัท เอกภัทรสินทรัพย์ พิโก จำกัด
บริษัทการให้สินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0305561006131
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : การให้สินเชื่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการสินเชื่อ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดและให้กู้ยืมเ่งิน รับซื้อฝาก ไถ่ถอนซื้อฝาก ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่น โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รับจำนอง จำนอง
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93 หมู่ที่ 1 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอกภัทรสินทรัพย์ พิโก จำกัด