บริษัท เอซ แอดวานซ์ อินดัสทรี จำกัด

บริษัท เอซ แอดวานซ์ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทกิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561176195
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เว็บไซต์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/100 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอซ แอดวานซ์ อินดัสทรี จำกัด