บริษัท เอซ โกลบอล เคม จำกัด

บริษัท เอซ โกลบอล เคม จำกัด
บริษัทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175806
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสารเคมี และวัตถุมีพิษทุกชนิด และขนส่งการขนถ่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกันเนื่องจากกิจการดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3 ถนนรุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอซ โกลบอล เคม จำกัด