บริษัท เอสอาร์ ปิโตรเลียม แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท เอสอาร์ ปิโตรเลียม แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทการขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0935561000871
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการขายส่งเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว น้ำมันดิบ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว/น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62/1 หมู่ที่ 8 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอสอาร์ ปิโตรเลียม แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด