บริษัท เอสเอสบี อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท เอสเอสบี อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัทการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561170995
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย และทดลอง ด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และพลังงาน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/34 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอสเอสบี อินโนเวชั่น จำกัด