บริษัท เอสเอสบี เจนเนอเรเตอร์ จำกัด

บริษัท เอสเอสบี เจนเนอเรเตอร์ จำกัด
บริษัทการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561171002
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ติดตั้งและซ่อมแซม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องผลิตไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 39/34 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอสเอสบี เจนเนอเรเตอร์ จำกัด