บริษัท เอสเอสเจ เรดดี้มิกซ์ คอนกรีต จำกัด

บริษัท เอสเอสเจ เรดดี้มิกซ์ คอนกรีต จำกัด
บริษัทการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0725561001802
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอสเอสเจ เรดดี้มิกซ์ คอนกรีต จำกัด