บริษัท เอสแอนด์ที เบบี้แอนด์มัม จำกัด

บริษัท เอสแอนด์ที เบบี้แอนด์มัม จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกของใช้อื่น ๆ ในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0815561002387
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกของใช้อื่น ๆ ในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่และเด็ก
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 654/2 หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอสแอนด์ที เบบี้แอนด์มัม จำกัด