บริษัท เอเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทการติดตั้งไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215561008364
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การติดตั้งไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อรับติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบประปา ระบบงานท่อ ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/130 หมู่ที่ 1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอเค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด