บริษัท เอเอ็มซี แอ็ดว๊านซ์ มาริทีม คอมโพสิตส์ จำกัด

บริษัท เอเอ็มซี แอ็ดว๊านซ์ มาริทีม คอมโพสิตส์ จำกัด
บริษัทการต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0815561002425
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : การต่อเรือใหญ่ และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงเรือทุกประเภท นำเข้าส่งออกเรือ อะไหล่เรือ อุปกรณ์แต่งเรือและบ้าน
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 252 หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอเอ็มซี แอ็ดว๊านซ์ มาริทีม คอมโพสิตส์ จำกัด