บริษัท เอ็นจอย ฟลาวเวอร์ แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด

บริษัท เอ็นจอย ฟลาวเวอร์ แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด
บริษัทการผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561172009
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3/59 หมู่ที่ 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอ็นจอย ฟลาวเวอร์ แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด