บริษัท เอ็นพีพี คอมเมอร์เชียล จำกัด

บริษัท เอ็นพีพี คอมเมอร์เชียล จำกัด
บริษัทการขายปลีกด้ายและผ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135561022490
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การขายปลีกด้ายและผ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ เครื่องหุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 126/36 หมู่บ้าน โดมทอง วิลเลจ หมู่ที่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอ็นพีพี คอมเมอร์เชียล จำกัด