บริษัท เอ็น. เอส. ดับเบิ้ลยู เคมิคอลส์ จำกัด

บริษัท เอ็น. เอส. ดับเบิ้ลยู เคมิคอลส์ จำกัด
บริษัทร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135561021582
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทื่อื่น มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการค้า น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาอเนกประสงค์ เคมีภัณฑ์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอ็น. เอส. ดับเบิ้ลยู เคมิคอลส์ จำกัด