บริษัท เอ็น9 เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท เอ็น9 เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัทกิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175229
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการให้บริการ รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สิ่งของ สินค้า รวมทั้งเอกสาร ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/177 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ6/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอ็น9 เอ็กซ์เพรส จำกัด