บริษัท เอ.พี.ไอ. คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอ.พี.ไอ. คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทการผลิตและการส่งไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561175601
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตและการส่งไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการรับติดตั้งงานระบบโซล่าเซลล์ และงานระบบไฟฟ้า ทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ไม่ระบุ
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/2 หมู่ที่ 6 ถนนคู้คลองสิบ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : n/a
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท เอ.พี.ไอ. คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด